Programlama Yapmadan Test Dizileri Oluşturmak için BenchVue Test Akışını Kullanma

Programlama Yapmadan Test Dizileri Oluşturmak için BenchVue Test Akışını Kullanma

 

Keysight Benchvue yazılımı sayesinde dijital multimetre, osiloskop, güç kaynağı, fonksiyon üreteci, sinyal üreteci ve sinyal analizörü gibi birçok cihazınızı bilgisayarınıza bağlayıp kontrol edebilir, otomatik test dizileri oluşturabilir ve ölçüm sonuçlarınızı görüntüleyip, rapor olarak kaydedebilirsiniz. BenchVue Test Akışı uygulaması, yazılım bilgisine gerek olmadan sürükle bırak yöntemiyle ölçüm dizileri oluşturmanıza olanak sağlar. BenchVue Test Akışı ile aşağıdakiler de dahil birçok ölçümü gerçekleştirebilirsiniz;

  • Sürükle bırak yöntemiyle ölçüm dizileri oluşturma
  • Döngüler ve gecikmeler oluşturma, komut verme ve basit “if-then” koşulları oluşturabilme
  • Matematiksel işlemleri kullanabilme
  • Microsoft Excel, MATLAB, CSV veya Microsoft Word formatlarında verileri ve ekran görüntülerini otomatik olarak kaydedebilme
  • BenchVue destekli cihaz listesinde olmayan cihazları kontrol edebilme
  • BenchVue'da yer almayan cihaz komutlarını kullanabilme

 

Örnek İncelemesi

Bir devre kartını çalıştırmak ve bazı temel ölçümler yapmak istediğinizi varsayalım. Devre kartına güç uygulamak, devre elemanlarını sabit hale getirmek için kısa bir süre beklemek, akım çıkışını ölçmek ve akım çıkışı çok yüksekse hemen durdurup bir uyarı mesajı vermek isteyebilirsiniz. Benchvue Test Akışı ile bunları kolayca yapabilirsiniz.

Şekil 1: Güç Kaynağı Uygulaması (sol panel) ve boş bir test akışı dizisi (sağ panel)

Şekil 1'de BenchVue ekranının sol tarafında çalışan bir Güç Kaynağı Uygulaması ve sağda boş bir test akışı alanı gösterilmektedir. “Flow” etiketli uzun aşağı bir ok, işlemlerin yukarıdan aşağıya doğru olacağını belirtir. Test akışında kullanılan “otomatikleştirilebilecek” her şey görselde turuncu kutularla gösterilmiştir. Test dizisine yerleştirilen herhangi bir nesneye “blok” denir. Uygulamayı çalıştırma kontrolleri test akışı bölmesinin altında soldan sağa Start, Single Step ve Stop olarak bulunmaktadır.

Test dizisi oluşturmak için turuncu kutulardan birinin üzerine gelip sola tıklayarak Şekil 2'de gösterildiği gibi çalışma alanına sürükleyin. Kutucuğu çalışma alanına bıraktığınızda yapmak istediğiniz işlemi seçebileceğiniz bir iletişim kutusu açılır: Değer ayarlama, değeri seçme/belirleme, değerler listesi veya değerler taraması oluşturma.

Şekil 2: “Voltaj Ayarı” bloğu test akışı çalışma alanına sürüklenebilir ve türü seçilebilir

Güç kaynağının voltaj çıkışı vermesi için çıkışın mutlaka açılması gerekir. Test akışı alanına sürüklediğiniz “On/Off” butonunun kapalı konumunu açık yaparak bunu gerçekleştirebilirsiniz.

Bunu yaparken cihazda herhangi bir gerçek durum değişikliğinin meydana gelmediğini unutmayın. Son olarak, “Measure (I)” kutusunu diziye sürükleyerek mevcut akım çıkışını ölçün.

Döngüler

Şekil 3, test akışında bulunan farklı döngü bloklarını göstermektedir. Burada bulunan Count, Duration, While gibi komutlar, içerisine yerleştirilen parametre boyunca koşar. Until komutu ise parametre gerçekleşene kadar koşmaya devam eder. Ayrıca “If-Then-Stop” bloğu tarafından iptal edilinceye veya manuel olarak durduruluncaya kadar çalışacak olan bir “Forever” komutu da vardır.

Şekil 3: Döngü blokları

Matematik Blokları

Test akışında matematiksel ifadeler oluşturmanın birçok yolu vardır. Şekil 4'te mevcut matematiksel fonksiyonlar gösterilmektedir. Bu fonksiyonlar iç içe yerleştirilebilir, değişkenlerle veya doğrudan ölçümlerle kullanılabilir.

Şekil 4: Matematik fonksiyonları ve sabitleri

Örneğin, iki DMM'den gelen voltaj ve akımı aynı anda ölçtüğünüzü ve gücü dBm cinsinden hesaplamak istediğinizi varsayalım. Şekil 5’te yer alan test dizisinden bu ölçümün BenchVue’da nasıl yapılacağını görebilirsiniz.

Şekil 5: Burada bir DMM (4 numaları cihaz) AC voltaj ölçümü yaparak sonucu “volt” değişkenine yazarken diğer DMM (2 numaralı cihaz) AC akım ölçümü yapar ve sonucu “akım” değişkenine yazar. Volt ve akım değişkenleri daha sonra Watt (W) değerinin hesaplanması için çarpım bloğuna sürüklenir Son olarak bu matematik işlemi “dBm <- W.” birim dönüştürme bloğuna sürüklenir ve test dizisi çalıştırıldığında, gerçek değerler her blokta gösterilir

SCPI Blokları

BenchVue yazılımı, BenchVue destekli cihazların en yaygın kullanılan işlevlerini kapsayan uygulamaları içermektedir. Ancak bazı uygulamalar BenchVue içerisinde bulunmamaktadır. SCPI yani Programlanabilir Cihazlar için Standart Komutlar (Standard Commands for Programmable Instruments) bloğu ile cihazın ana dilinde komutlar gönderip alarak bu sınırlamanın üstesinden gelebilirsiniz. Test akışına diğer uygulamaları sürükleyip bırakırken daha karmaşık işlemleriniz için SCPI komutlarını kullanarak akışa ekleyebilirsiniz.

Örneğin, 33500A veya 33600A Trueform dalga formu üretecinde Fonksiyon Üreteci uygulamasının manuel tetiklemeye neden olması mümkün değildir. Ancak SCPI komutları içerisinde bulunan “*TRG” tetikleyici komutu, Şekil 6’da görüldüğü üzere test akışında kullanılabilir.

Şekil 6. SCPI blok örneği

Veri Grafikleri

Test akışında bulunan “Chart” penceresi aracılığıyla Şekil 7'de gösterildiği gibi sonuç, çizgisel olarak Line Chart grafiğiyle görülebilir

Şekil 7: Her yürütme adımında veri ve kurulum bilgilerinin değerlerini gösteren çizgi grafik

Özel Görünümler için X-Y Eksenlerini Seçme

X-Y grafiği test akışında, X ve Y eksenleri bağımsız olarak seçilerek oluşturulabilir. İstenirse, farklı veri kümelerine sahip birden çok katman da çizilebilir. Şekil 8’de X ve Y ekseni değerleri seçilerek oluşturulan transistör eğrisi izleyicisine ait örnek bir grafik bulunmaktadır.

Şekil 8: Birden çok katmandan oluşan X-Y grafiği

Ekran Görüntüsünü Alma ve Edinilen Verileri İzleme

Bazı BenchVue uygulamaları görüntüleri yakalayabilir ve verileri izleyebilir. Bu özellik test akışında kullanılmak üzere etkinleştirildiyse (örneğin etrafında turuncu bir dikdörtgen varsa), test akışı çalışma alanına sürüklenebilir. Test dizisi çalıştığında, sonuçlar tablosuna izleme verisi veya ekran yakalama simgesi yerleştirilir. Simgelere tıklandığında, dışa aktarılabilecekleri görüntüler veya izleme verileri açılır (Şekil 9). Dilerseniz bu verileri otomatik dizinin bir parçası olarak dışa aktarmak için “Dışa Aktar” bloğunu kullanabilirsiniz.

Şekil 9: Ekran görüntüsünü alma ve edinilen verileri izleme

Bu yazımızda anlatıldığı üzere, programlama bilgisine gerek duymadan BenchVue Test Akışı’yla daha hızlı sonuçlar elde etmek için yapabileceğiniz birçok uygulama var. Geleneksel programlama dillerini kullanarak günlerce süren çalışmaları, test akışındaki sezgisel sürükle ve bırak arayüzü, özel, otomatik test dizileri oluşturma özelliği ile çok daha kısa sürede tamamlayabilirsiniz. Üstelik grafik ve çok daha fazlasını içeren yerleşik analiz araçlarını kullanarak verilerinizi daha iyi analiz edebilirsiniz.

Daha detaylı bilgi için uygulama notunu inceleyebilirsiniz.

 
 
Yönetici | 27.05.2020 1095 Görüntüleme
 

Yorumlar
 
Henüz yorum bulunmamaktadır. İlk yorumu sen yazabilirsin. Yorum yazmak için tıklayın
Etiketler
 
Bu Kategorideki Diğer Yazılar
Whatsapp Online Telefon Numarası