Jitter Ölçümü Temelleri, Jitter Kaynakları ve Tipleri 2

Jitter Ölçümü Temelleri, Jitter Kaynakları ve Tipleri 2

 

Jitter Göz-Diyagramı (Eye Diagram)

Bir göz diyagramı, jitter için en temel, sezgisel görünümünü sağlar. Birbirine üst üste bindirilmiş yakalanan bir dalga formunun tüm bit periyotlarının bileşik görüntüsüdür. Veri periyotlarını tek bir ekranda görüntüleyerek, hatayı saptamak için faydalı bir analiz yoludur. Diyagramın terminolojisi aşağıdaki gibidir.

Şekil 1: İdeal bir göz diyagramı gösterimi

Diyagramın ortasındaki açıklığın göze benzetilmesi sebebi ile bu şekilde isimlendirilmektedir. Göz açıklığının olabildiğince açık olması iletimin doğru sağlandığının göstergesi olarak kabul edilir. Aslında Şekil 1'deki görüntü ideal bir iletime örnektir.

Şekil 2: İdeal olmayan bir göz diyagramı örneği

Şekil 2‘de, daha az ideal olan bir iletimin göz diyagramı gösterilmektedir. Ancak düzensiz şeklinin karakteristiği, ölçümü yapan için çok daha karmaşık ölçümlere başvurmadan bu konuda detaylı bilgi edinmesini sağlar. Alt kısım, üstten daha küçük bir genlik varyasyonuna sahip gibi görünmektedir, bu nedenle sinyal sayısal 0 bitlerini 1 bitlerine göre daha çok içermektedir. Altta dört farklı yörünge bulunmaktadır ve buradan yola çıkarak arka arkaya en az dört adet 0 biti geldiğini çıkartmak mümkündür. Dalga formu, öngörülebilir jitter varlığını gösteren iki farklı yükselen ve düşen kenara sahiptir. Yükselen kenarlar düşen kenarlardan daha büyük bir yayılmaya sahiptir ve geçiş noktalarının bazıları eşik seviyesinin altında kesişir ve görev döngüsü bozulmasını gösterir, 0 bitleri daha uzun bir döngüye veya 1 bitlerinden daha uzun bir süreye sahiptir.

Şekil 3: Göz diyagramının oluşumu

Jitter Görüntüleme Yöntemleri

Buraya kadar olan bölümde jitter temel olarak tanımlanmış ve açıklanmıştır. Şimdi bir adım daha ileri giderek ölçüm ve görüntüleme yöntemlerine biraz daha detaylı bakabiliriz. Şimdi bahsedilecek olan Jitter için farklı bakış sağlayan görüntüleme yöntemleri, sistemin ya da test ettiğimiz cihazın jitter performansı hakkında farklı bilgiler elde etmemize olanak sağlar.

Bu incelemelerle ettiğimiz sonuçları birleştirirsek Jitte için daha doğru tanımlar oluşturabilir, jitter etkilerini azaltacak düzeltmeleri belirleyebilir ve belki de ortadan kaldırma yolunu keşfedebiliriz.

   1. Histogram

Şekil 4: Histogram yorumlama

Histogram, ölçülen sapmaların belirli faz ya da zaman aralıklarında kaçar kez rastlandığını gösteren grafiktir. İncelenen devre hakkında daha fazla bilgi edinilmesini sağlar ve problemlerin çözülmesine yardımcı olur. Histogram özellikle gözlenen veri yolu standardının gerektirdiği jitter ayıklama (seperation) rutinlerini belirlemek için TIE (Time Interval Error) ölçümlerinde kullanılır.

Sorun giderme için yükselme süresi, düşme süresi, süre ve görev döngüsü gibi dalga formu parametreleri histogram ile gösterilebilir. Bu grafikler çok-modelli performans dağılımlarını, iletilen veri deseni ile korale etmek için kullanılabilir.

Soldan sağa doğru Şekil 4'deki histogram yorumlamayı incelersek, karşımıza çıkan ilk Random Jitter bileşenidir. Bunun sebebi eğrinin Gaus formunda olmasıdır. Eğrinin Gaus dağılımdan farklılaştığı yerler için öngörülebilir jitter ile karşı karşıya olduğumuzu çıkarabiliriz.

2. Trend Grafiği (Eğilim Grafiği)

Zaman ile korale edilmiş jitter trend grafiğine ve sinyalin formuna bakılarak, jitter ve sinyal koşulları (ISI gibi) hakkında daha net bir ilişki kurabiliriz. Bir zaman dilimini inceleyerek, bu zaman aralığı için değişimlere bakmak istiyorsak trend analizi oldukça faydalı olur. Jitter ölçümlerinde Trend grafiği kullandığımızda, zamanlama hatalarının geri dönüştürülen saat işaretine (recovered clock) göre incelenip, eğilimin zamana göre verildiğini görebiliriz. Örneğin yayılmış spektrum saat işaretinin (spread spektrum clock) bilgisini çıkartmak için eğilim grafiği oldukça yararlı olacaktır.

Şekil 5: Sinyal ile Jitter arasında bir ilişki kurmak için eğilimleri incelemek gerekir 

Şekil 5'de gösterilen trend sonucu mor sinyal ile ifade edilmektedir. Bu sinyalin sinüs benzeri bir şekli olduğunu söyleyebiliriz. Bu duruma sinüs modülasyonu denmektedir, SJ ile de ifade edilir. Periyodik jitter (PJ) temelini oluşturur.

3. Bathtub (Küvet) Grafiği

Jitter görüntülemenin diğer bir yolu da bathtub grafiğidir. Eğrinin kesitinin tipik görüntüsü küvete benzetildiğini için bathtub grafiği olarak adlandırılmaktadır. Bathtub örnek noktalarına karşılık gelen BER’i gösterir. Genellikle logarikmik skalada görüntülenir.

Örnek noktalarının 0.5 olduğu yerde hata yapma ve doğru gelme olasılığı yüzde elli eşit olur. Eğrinin düz olduğu yerler öngörülebilir jitter ve gaus tepki görülen yerler içinse rastlantısal jitter sonucu çıkartılır.

Şekil 6: Bathtub Grafiği

 

 

 
 
Yönetici | 04.06.2020 1644 Görüntüleme
 

Yorumlar
 
Henüz yorum bulunmamaktadır. İlk yorumu sen yazabilirsin. Yorum yazmak için tıklayın
Bu Kategorideki Diğer Yazılar
Whatsapp Online Telefon Numarası